poniedziałek, czerwiec 18, 2018

 

Przy opracowaniu niniejszej strony korzystano z następujących źródeł:

 • Jan Wielek, "Spacerem po mieście i okolicy", Wydawca: Zarząd Oddziału PTTK w Limanowej, Limanowa 1998,
 • "Ziemia Limanowska", Wydawca: PAPT, oddział regionalny w Nowym Sączu, 1994,
 • "Limanowa", Wydawca: LDK w Limanowej,
 • "Limanowa", Wydawca: Agencja reklamowo wydawnicza "Promocje",
 • "Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Wł. Dunarowskiego w Limanowej", Limanowa 1989,
 • "Powiat Limanowski - prezentacja", Krak-Media, Kraków 1999,
 • "Powiat Limanowski - zaprasza", Starostwo Powiatowe w Limanowej, Limanowa 2000,
 • Jan Wielek, "W dolinie Kamienicy", Wydawca: COIT o/Nowy Sącz, Nowy Sącz 1988,
 • Echo Limanowskie - różne numery,
 • Gazeta Limanowska - różne numery,
 • Almanach Ziemi Limanowskiej, różne numery,
 • Cech Rzemiosł Różnych - Informator 2000,
 • Dane statystyczne Powiatu Limanowskiego 2000 - Urząd Statystyczny w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Limanowej,
 • Andrzej Matuszczyk, Przewodnik Beskid Wyspowy, Oficyna Wydawnicza Rewasz, Pruszków, 2004,
 • Mapa Turystyczna Beskid Wyspowy, Wydawnictwo Compass, wydanie III, Kraków 2006,
 • "Beskid Wyspowy część zachodnia i wschodnia"- A. Matuszczyk, Kraj, 1986,
 • "Beskid Wyspowy i Gorce" - Przewodnik Pascala,
 • ksiądz Józef Joniec, fragmenty opracowania dotyczącego historii parafii i miasta, 1953 rok
 • Urszula Własiuk, Szlak Papieski w Gorcach i w Beskidzie Wyspowym, Foto-Ula, Kraków, 2003
 • Przewodnik Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, Pasierbiec 2002
 • Limanowa: dzieje miasta, pod red. Feliksa Kiryka, tom I, Wydawnictwo Secesja, Kraków, 1999
 • Walenty Gawron, Wspomnienia z Limanowszczyzny, LSW, Warszawa, 1986
 • Zbigniew Muzyk, Drewniane kościoły: Sądecczyzna, Ziemia Limanowska, Wydawnictwo Fundacja, Nowy Sącz, 2002
 • Jan Sitowski, Wspomnienia z Sądecczyzny z przed około 40 laty; Dwory i dworki w Limanowszczyźnie, Kraków,1916-1920.