poniedziałek, luty 17, 2020
  • Parafia od 1209. Obecny kościół wzniesiony prawdopodobnie w wieku XVII (poświęcony w 1634 roku). Orientowany. Drewniany, konstrukcji zrębowej, z wieżą na słup. Prezbiterium zamknięte wielobocznie, z zakrystią od północy. Szersza nawa prostokątna. Wnętrze nakryte stropami, w nawie z płaskimi zaskrzynieniami, wspartymi na fazowanych słupach. Tęcza prostokątna, profilowana. Chór muzyczny na dwóch słupach, z wysuniętym balkonikiem. Dach o jednej kalenicy, przy prezbiterium silnie nadwieszony okap. Wieżyczka na sygnaturkę kształtu barokowego. Ponad podwalinami fartuch gruntowy. Wieża od zachodu kwadratowa, o ścianach pochyłych przeciętych w połowie daszkiem gontowym, z nadwieszoną izbicą i dachem namiotowym. W wieży od południa wejście z nadprożem o wykroju w ośli grzbiet.

  • Autor: Maria Cabalska
    Artykuł pochodzi z opracowania: Prace Archeologiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielońskiego, Zeszyt 12, Kraków 1970

     

    Teren powiatu limanowskiego należy do obszarów niezwykle słabo przebadanych. Mimo stosunkowo wczesnego, jeszcze w 1874 r., zapoczątkowania badań wykopaliskowych, systematyczne prace nie były następnie kontynuowane.

    Stwarza to duże trudności, wynikające z ograniczonej liczby stanowisk, najczęściej poznanych powierzchownie lub pochodzących z przypadkowych znalezisk. Jednakże podjęto ten temat przede wszystkim w celu możliwie pełnego zestawienia dotychczas uzyskanych źródeł. Cześć materiałowa jest oparta na danych zebranych w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. Zostały one uzupełnione i zweryfikowane w ciągu badań powierzchniowych przeprowadzonych w ramach akcji Limanowa 68, ze współudziałem członków Koła Naukowego Studentów Archeologii UJ.