poniedziałek, luty 17, 2020
  • Kościół parafialny pod wezwaniem Znalezienia św. Krzyża. Parafia już na początku w. XIV. Obecny zbudowany prawdopodobnie w 1 ćw. w. XVI. Orientowany. Murowany. Prezbiterium krótkie, zamknięte ścianą prostą. Szersza nawa prostokątna, długa. Przy niej od północy zakrystia, od zachodu kruchta murowana, od południa kruchta drewniana.