piątek, styczeń 24, 2020
  • Muzeum Parafialne znajduje się w budynku Domu Pielgrzyma przy Bazylice Matki Bożej Bolesnej. Powstało w 1988 roku z inicjatywy ks. biskupa Piotra Bednarczyka i ks. prałata Józefa Poręby. Jego otwarcie nastąpiło w listopadzie 1988 roku. Pierwsze eksponaty były już gromadzone od lat 50 i 60 XX wieku przez ks. Ludwika Kowalskiego, który gromadził pamiątki związane z kultem Matki Boskiej Limanowskiej.

  • Muzeum Ziemi Limanowskiej mieści się w Parku Miejskim w zabytkowym Dworze Marsów.

    W ciągu 45-letniej działalności muzeum zgromadziło ok. 26 tysięcy eksponatów historycznych, etnograficznych, artystycznych, fotograficznych. Posiada własną bibliotekę naukową oraz zbiory archiwalne. Do dnia dzisiejszego zorganizowało ponad 350 wystaw czasowych.

    W centralnej części budynku znajduje się również sala konferencyjno-bankietowa wyposażona w oryginalne meble służące byłym właścicielom dworu – szlacheckiej rodzinie Marsów.

    Obecnie w muzeum można zwiedzać następujące ekspozycje stałe:
  • Skansen na Jędrzejkówce to prywatna kolekcja etnograficzna tworzona przez Barbarę i Krzysztofa Jędrzejek w Laskowej. Właściciele konsekwentnie powiększają kolekcję przenosząc kolejne, charakterystyczne dla okolic Laskowej obiekty dziewiętnastowiecznego, wiejskiego budownictwa drewnianego oraz wzbogacając już posiadane zbiory o kolejne eksponaty prezentujące lachowską kulturę materialną.