piątek, grudzień 03, 2021

Położenie:
Miejscowość położona w południowo zachodniej części powiatu limanowskiego.

Historia:
Pierwsze wzmianki o Niedźwiedziu pochodzą z XIV wieku. W tym czasie ziemie te stanowiły dobra zakonu Cystersów w Szczyrzycu.

W wieku XV obecne ziemie wchodzące w skład gminy po skonfiskowaniu ich Cystersom przeszły na rzecz skarbu królewskiego i weszły w skład tunuty nowotarskiej, a następnie w charakterze dzierżawy w ręce rodziny Ratułdów. W roku 1518 dobra te przechodzą na rzecz rodziny Pieniążków w związku z małżeństwem Beaty Ratołdównej z Janem Pieniążkiem. W roku 1565 grunty przedstawiciela samorządu wsi ( sołtysa ) obrócono na folwark dworski, a fakt ten spowodował zasadniczą zmianę w położeniu włościan. W tym czasie powstaje klucz porębski w skład którego weszły obok Niedźwiedzia Konina, Podobin, Mszana Górna i wieś Lubomierz. Poręba stała się centrum administracyjnym. W początkach XVII w. Poręba traci charakter królweszczyzny puszczanej w dzierżawę i przechodzi w posiadanie prywatne. Na mocy konstytucji sejmowej z r. 1607 klucz porębski otrzymał Sebastian Lubomirski, który dwa lata wcześniej założył i uposażył kościół parafialny. W roku 1710 klucz porębski przechodzi w ręce Sanguszków jako posag Marii Lubomirskiej, żony Karola Pawła Sanguszki, a w roku 1760 dostaje się w posiadanie Wodzickich.

Warte zobaczenia:
Góra Tobołów (wjazd wyciągiem krzesełkowym w przepięknym lesie), "Koński Banior" w Koninie - wąwóz erozyjny z wodospadem,"Orkanówkę" - dom i muzeum pisarza Władysława Orkana, park podworski Wodzickich w Porębie Wielkiej.