piątek, grudzień 03, 2021

Położenie:
Miejscowość położona u ujścia potoku Sowlina do rzeki Łososiny, dawnej stanowiła odrębną wieś, obecnie jest dzielnicą Limanowej.

Historia:
Miejscowość była wzmiankowana w 1326 roku, jej poczatki

wiążą się z rycerskim rodem Krzywaśny ze Zbydniowa koło Żegociny. W roku 1414 właścicielem tutejszych dóbr został Jan. W XVI wieku Łososina należała do Słupskich, a w I połowie XVII wieku dierżawcami wsi stali się Rupniowscy z Rupniowa. W 1929 roku w Łososinie założona została Górska Szkoła Rolnicza.

Warte zobaczenia:
Zabytkowy, drewniany kościół z XVII wieku w wyposażeniu którego znajdują się rokokowe ołtarze, gotycka chrzcielnica z XV w., obraz Chrystusa Miłosiernego z XVIII w.