piątek, grudzień 03, 2021

Położenie:
Wieś położona w górnej częsci doliny Smolnika, leżąca u południowych podnóży Sałasza, kilka kilometrów na wschód od Limanowej.

Historia:
Już w 1327 roku istniała w Pisarskiej Górze kaplica,

obsługiwana przez księży przyjeżdżając z Nowego Sącza. Pierwsza wzmianka o parafii pojawia się w roku 1336.Ksiądz profesor Kumor podaje, że w latach 1350-1354 połączona była z parafią męcińską i liczyła 285 mieszkańców.

W 1472 roku Kazimierz Jagiellończyk potwierdził sołectwo w Pisarzowej na prawie magdeburskim nadając je niejakiemu Maciejowi oraz funduje nowy kościół parafialny. Lustracja królewszczyzny z 1564 roku podaje, iż w Pisarzowej jest "... kmieci zakupnych osiadłych jest 25 na małych i niepomiernych rolach, płacą czynsza .... 5 groszy 15","... zagrodnków to nie masz, jeno komorników 7". Zanotowano również, iż "poddani tej wsi skarżyli się na pograniczne sąsiady, jak . Stanisława Jordana i na p. Marcina Rogowskiego, iż przez granicę ich własną wtargneli się mienie królewskie i role własne wykopane na gruncie królewskim im odejmują i biorą".

Do majątku ziemiskiego należały także wsie: Żmiąca, Krosna, Kobyłczyna i Strzeszyce.

Warte zobaczenia:
Wybitnym zabytkiem Pisarzowej jest drewniany kościół parafialny z 1713 roku z wyposażeniem z XVII wieku. W roku 1875 dostawiono do kościoła trójkondygnacyjną wieżę.

 

 

 

/historia na podstawie artykułu Jana Wielka, Z dziejów Pisarzowej, Almanach Ziemi Limanowskiej, nr17, 2004/