sobota, grudzień 04, 2021

Ścieżka przyrodniczo - leśna OSTRA to ponad dwukilometrowa trasa wiodąca północnymi stokami Ostrej i Cichonia. Na trasie ścieżki wyznaczono pięć przystanków: „Olszynka karpacka”, „Mieszkańcy lasu”, „Miejsce widokowe”, „Drzewostan dojrzały”, „Łąka przyleśna” na których można zapoznać się z otaczającą przyrodą i podziwiać piękno krajobrazu.

Ścieżka rozpoczyna się w Starej Wsi (przystanek PKS Kampingi).