piątek, grudzień 03, 2021

Położenie:
Wieś położona 8 km na północny zachód od Limanowej, na zboczach Pasierbieckiej Góry.

Historia:
Pierwsze wzmianki o Pasierbcu pojawiają sie w roku 1465,

w związku z podziałem dóbr rodu rycerskiego herbu Drużyna. Kolejne zapisy pochodzą z roku 1581 i informują, iż wieś stanowiła własność Fryderyka Łopatki, dzierżawioną przez Sebastiana Laskowskiego herbu Drużyna. W roku 1629 dziedzicem wsi był Krzysztof Gaboński - właściciel Kamionnej koło Trzciany. W roku 1631 wieś przeszła w ręce Kolegium Jeziutów z Krakowa, a w roku 1773 wchodzi do dóbr królewskich.  W 1881 r. przybył do Pasierbca z pobliskiej Laskowej Jan Matras - były żołnierz wojska austriackiego, który ocalał na wojnie francusko-austiackiej w roku 1793. W 1822 wybudował na swojej działce kamienną kapliczkę a w jej wnętrzu umieścił obraz Matki Bożej. Od tego momentu rozpoczął się kult Matki Bożej Pocieszenia.

Warte zobaczenia:
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia z obrazem Matki Boskiej