środa, maj 27, 2020

Spis treści


 

 

materiał pochodzi z opracowania: Wesele Lachów Limanowskich, Walenty Gawron, Materiały etnograficzne z powiatu limanowskiego, Z1, Z2, Z3, 1967-1986, Wrocław