sobota, grudzień 04, 2021
"... Na tarczy z tłem czerwonym jest pośrodku stojące drzewo liściaste z koroną i pniem pomalowanymi jednakowo, tj. na zielono; stoi ono na kępce zielonej.
Z jednej strony pnia drzewa (na lewo) jest trąbka myśliwska, wisząca w powietrzu w pozycji poziomej jakby zawieszona na gwoździu albo haku. Z drugiej zas strony tegoż pnia drzewa (na prawo) jest topór, wiszący w powietrzu w pozycji pionowej, jakby zawieszony ostrzem na gwoździu albo haku."

 

"...trąbka myśliwska w herbie limanowskim /Ilmanowskim/ została wzięta z herbu rodowego Jordanów /trzy traby/ po to tylko, żeby wszem i wobec i każdemu z osobna było wiadomo, że miasteczko Limanową /Ilmanową/ założyli panowie Jordanowie herbu Trąby z Zakliczyna, tak samo jak Jordanów i Zakliczyn nad Dunajcem."

 

"... w okolicy Limanowej jest wieś Siekierczyna, wzmiankowana w źródłach historycznych od połowy XVI w jako wieś szlachecka, której nazwa pochodzi na pewno od słowa siekiera, a siekiera czy topór to właściwie jedno i to samo. Może więc topór w herbie limanowskim /ilmanowskim/ jest pamiątką po wyrębie albo porębie, gdzie wśród lasu założono za czasów Kazimierza Wielkiego wieś Wilmanów, którą podniesiono do rangi miasteczka, zwanego od początku XVIII w. Ilmanową, później zaś Limanową."

 

drzewo "... nie pochodzi ono na pewno ani z herbu rodowego Jordanów herbu Trąby, ani też z herbu rodowego ich poprzedników - Słupskich herbu Krzywasy (Krzywasny). Natomiast drzewo to ma na pewno związek z tutejszym terenem, na którym występowało dawniej - wśród przeważających lasów szpilkowych - znaczne skupienie drzew liściastych, w tym nawet owocowych ...
 
 

 

* fragmenty tekstu z opracowania pana mgr Adama Wojsa z dnia 10.03.1978 roku pt:
"O herbie miejskim Limanowej"