piątek, grudzień 03, 2021
Położenie:
Duża wieś położona u zbiegu potoków Jurkówki i Porąbki, które łącząc się w tym miejscu tworzą rzekę Łososinę. Dobra leży na trasie z Mszany Dolnej do Limanowej w odległości około 15 km od Limanowej. Miejscowość otoczona jest przez najwyższe szczyty Beskidu: Ćwilin, Śnieżnicę i Łopień.

 

Historia:
Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1361 roku, gdzie wymieniano ją jako własność Ratołdów ze Skrzydlnej. Potem należała do rodu Błędowskich i Lubomirskich. W XVIII wieku wieś była siedzibą tzw. "Klucza Dobrzańskiego" złożonego ze wsi: Jurków, Zadziele, Gruszowiec, Chyszówki, Wilczyce, Łostówka. Stanisław Małachowski - Marszałek Sejmu Czteroletniego - właściciel Klucza rozdał większą część ziemi chłopom, zastępując pańszczyznę czynszami. Staraniem Małachowskiego w 1788 roku powstała we wsi szkoła ludowa. W roku 1812 na terenie Klucza znajdowały się: folusz, browar, gorzelnia, 12 młynów a na stokach otaczających gór pasło się około 600 owiec. Do 1864 roku funkcjonowała we wsi rafineria ropy naftowej a w 1917 powstał we wsi duży zakład produkujący deski, beczki i parkiety. Obecnie Dobra jest siedziba urzędu gminy. Gmina Dobra składa się z 11 wiosek i liczy obecnie 9 tysięcy mieszkańców.

 

Warte zobaczenia:
Najważniejszym zabytkiem w Dobrej jest drewniany kościół konstrukcji zrębowej z końca XVII wieku postawiony w miejscu poprzedniego z 1361 roku. W prezbiterium kościoła znajduje się ikona z dawnej cerkwi w Dobrej zniszczonej przez powódź. Ołtarz główny, ołtarze boczne i ambona wykonane są w stylu rokoko. W środku znajdują się obrazy z okresu XVII - XIX wieku oraz chrzcielnica z XVIII wieku. W starej plebani będącej filia Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie znajduje się Biblia z 1596 roku oraz inne rękopisy z XVI wieku. Na cmentarzu parafialnym pochowany został zasłużony działacz turystyczny - Leopold Węgrzynowicz. W pobliżu stacji PKP znajduje się 34 metrowy ciekawy most kolejowy.