sobota, grudzień 04, 2021
 
Kierunek (do)

z

odjazd

Limanowa/Łososina  z przystanku
Golców

poniedziałek - piątek:
6.08Ł, 6.50Ł, 7.50S, 8.45Ł, 9.50Ł, 10.55S, 12.10Ł, 13.10Ł, 13.55Ł,
15.00Ł, 16.00, 16.50Ł, 18.00Ł

soboty:
6.25Ł, 9.50S,  12.25S

odjazdy w okresie wakacji i ferii: 6.08, 8.15S, 9.50S, 10.55Ł, 13.10Ł,
15.10Ł, 16.50Ł

   

 

Stara Wieś Golców z przystanku: J.Marka

7.35e, 8.01Hs, 8.31e, 9.356H,10.41H, 11.35e, 12.15Hs6, 13.42e, 14.46e,
15.00Hs, 15.46e, 16.25e, 16.36Hs, 17.40e

     

Ł - kurs do Łososiny, S - kurs do Sowlin

H - kursuje w okresie wakacji i ferii, e - nie kursuje w okresie wakacji i ferii,
s - nie kursuje w dni nauki szkolnej, 6 - kursuje w soboty