środa, sierpień 10, 2022

Kościół parafialny pod wezwaniem Znalezienia św. Krzyża. Parafia już na początku w. XIV. Obecny zbudowany prawdopodobnie w 1 ćw. w. XVI. Orientowany. Murowany. Prezbiterium krótkie, zamknięte ścianą prostą. Szersza nawa prostokątna, długa. Przy niej od północy zakrystia, od zachodu kruchta murowana, od południa kruchta drewniana.

Wewnątrz płaski sufit z obiegającym gzymsem w. XIX; zakrystia sklepiona kolebkowo. W ścianach nawy dwie nisze neogotyckie. Na zewnątrz szkarpy; na szkarpie pośrodku wschodniej ściany prezbiterium krucyfiks barokowy. Dachy strome, siodłowe półszczytowe. Wieżyczka na sygnaturkę nowsza. Od południa okna gotyckie, małe i wąskie, z kamiennymi obramieniami. Portale: dwa ostrołukowe, profilowane, z piramidkami na pewnej wysokości, trzeci ostrołukowy, fazowany. Na południowej szkarpie prezbiterium tabliczka kamienna z napisem gotyckim: "1517 die VII now" i kartuszem z herbem Śreniawa; na szkarpie północnej data 1821.

Ołtarz główny barokowy początek w XIX. W ołtarzach bocznych części z w. XVII. Ambona barokowa pocz. w. XIX. Chrzcielnica gotycko-renesansowa w XVI (?). Baldachim z pasa polskiego w. XVIII. Posągi św. Floriana i św. Weroniki barokowe.