piątek, grudzień 03, 2021

Kościół parafialny pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Wzmiankowany w 1325-7. Nowy 1491, w drugiej połowie wieku XVI zajęty, a następnie zniszczony przez arian. Obecny z wieku XVII. Orientowany. Drewniany, budowany na zrąb, z wieżą konstrukcji słupowej.

Prezbiterium zamknięte wielobocznie, przy nim od południa i północy dwie murowane kaplice z w, XIX (?). Szersza nawa prostokątna, z zakrystią od północy i kruchtą od południa. W prezbiterium pozorne sklepienie kolebkowe, spłaszczone, w nawie strop. Ściany rozczłonkowane pilastrami - liściami i pozornymi arkadami, w górze gzyms profilowany.

Chór muzyczny na dwóch słupkach, z parapetem późnobarokowym, w. XVIII. Wieżyczka na sygnaturkę kształtu barokowego. Wieża od zachodu kwadratowa, dwukondygnacjowa, utopiona w dachu nawy, nakryta hełmem barokowym. Ściany oddzielające wnętrze nawy od wnętrza wieży przeprute w późniejszych czasach dla uzyskania większej przestrzeni. Przy wieży nowsza kruchta wieloboczna.

Ołtarz główny i dwa boczne rokokowe, trzeci przebudowany z fragmentów ołtarza XVII (predella i rzeźby ornamentalne). Ambona rokokowa. Chrzcielnica kamienna, gotycka wiek XV. Kropielnica kamienna, na wzór miejscowej chrzcielnicy, ludowa wiek XIX. Fotel barokowy. Obraz Chrystusa Miłosiernego, wiek XVIII.

Dzwon wiek XVIII.

 

Opis pochodzi z opracowania: Józef E. Dutkiewicz, Katalog zabytków sztuki w Polsce, Tom I, Powiat Limanowski, 1951