sobota, styczeń 22, 2022

Kościół parafialny pod wezwaniem Świętego Andrzeja. Wzmiankowany 1325-7. Obecny wzniesiony w drugiej połowie wieku XVII. Orientowany. Drewniany, budowany na zrąb, z wieżą konstrukcji słupowej. Prezbiterium z zamknięciem wielobocznym; z obu jego stron dwie symetryczne kaplice zakończone wielobocznie, od północy nadto zakrystia.

Szersza nawa prostokątna, długa z kruchtą od południa. Wewnątrz pozorne sklepienie kolebkowe, w nawie z płaskimi odcinkami stropowymi po bokach; część nad chórem muzycznym nakryta stropem. W tęczy krucyfiks barokowy wiek XVIII. Chór muzyczny na czterech kolumnach, z balustradą. Dach o jednej kalenicy, z wydatnym okapem po bokach prezbiterium. Wieżyczka na sygnaturkę kształtu barokowego. Na kaplicach dachy wielospadowe z kopułkami. Na wschodniej ścianie prezbiterium Ogrojec z posągami wiek XVIII i XIX. Wieża od zachodu kwadratowa, o ścianach pochyłych, z lekko nadwieszoną izbicą; hełm baniasty z latarnią; w kruchcie pod wieżą malowidła wiek XVIII. Przy wieży od frontu przedsionek. Wejście do zakrystii ostrołukowe; drzwi z zamkiem wiek XVII.

Ołtarz główny koniec wieku XVII, dwa boczne późnobarokowe. Ołtarz w kaplicy początek wieku XVIII. Ambona późnobarokowa. Organ rokokowy. Chrzcielnica kamienna w roku 1693. Trzy konfesjonały rokokowe. Fotele rokokowy. Dwa feretrony: wiek XVII i wiek XVIII.

Obrazy: Święty Mikołaj w wieku XVII, Chrystus Miłosierny wiek XVIII. Krucyfiksy procesyjne: dwa wiek XVII, jeden wiek XVIII. Lampa wieczna z posążkiem anioła podtrzymującego czarę, późnobarokowa wiek XVIII. Lichtarze drewniane wiek XVII. Kociołek na wodę święconą wiek XVII(?).

Dzwonnica kościelna. Wiek XVIII (?). Drewniana, budowana na słup, prostokątna, nakryta dachem namiotowym. Dzwoń z roku 1752.

 

Opis pochodzi z opracowania: Józef E. Dutkiewicz, Katalog zabytków sztuki w Polsce, Tom I, Powiat Limanowski, 1951