piątek, grudzień 03, 2021
 Kościół parafialny pod wezwaniem Świętego Jana Ewangelisty. Parafia przed 1335 rokiem. Obecny kościół z 1713 roku. Orientowany. Drewniany, konstrukcji zrębowej, z wieżą na słup. Prezbiterium zamknięte wielobocznie, z zakrystią od północy.
Szersza nawa prostokątna, przy niej od południa kaplica początek wieku XX. W prezbiterium pozorne płaskie sklepienie, w nawie strop. Chór muzyczny na filarakach. Dach o jednej kalenicy z silnie nadwieszony przy prezbiterium okapem. Wieżyczka na sygnaturkę kształtu barokowego. Wieża od zachodu czworoboczna, o ścianach pionowych, dwukondygnacyjna, nakryta hełmem cebulastym z latarnią. Przy niej od północy kruchta.
 
Ołtarze główny i dwa boczne koniec wieku XVII, trzeci boczny rokokowy; w głównym obraz Matki Boskiej wykonany w intarsji, w bocznych obrazy: święty Antoni Padewski wiek XVII, święty Izydor wiek XVII, święty Józef wiek XVIII. Ambona rokokowa. Chrzcielnica kamienna połowa wieku XVII. Konfesjonał rokokowy. Świecznik drewniany rokokowy. Obrazy czterech ewangelistów wiek XVIII. Pacyfikał drewniany, rokokowy. Krzyż ołtarzowy rokokowy. Kadzielnica i łódka na kadzidło koniec wieku XVII. Cztery ornaty z tkanin wiek XVIII. Kapa z tkaniny wiek XVIII. Dzwon wiek XV.
 
Kaplice. Murowane. 1. Czworoboczna, nakryta dachem czterospadowym z pazdurem. W niszy dwa posągi Świętych o charakterze ludowego baroku wiek XVIII. 2.  Z pierwszej połowy wieku XIX ze szczytem wygiętym i daszkiem dwuspadowym. Posąg Świętego Jana Nepomucena i pasyjka.