środa, sierpień 10, 2022

Kościół parafialny pod wezwaniem Świętego Andrzeja. Parafia erygowana w 1337 roku przez Kazimierza Wielkiego. Obecnej kościół z wieku XVIII (poświęcony w 1776). Orientowany. Drewniany, konstrukcji zrębowej. Prezbiterium zamknięte wielobocznie, z piętrową zakrystią od północy i wielobocznie zakończoną Kaplicą świętego Józefa od południa.

Szersza nawa prostokątna; przy niej od frontu na całej szerokości niski przedsionek, od południa kruchta. Wewnątrz stropy, w nawie z zaskrzynieniami, wspartymi na czterech słupach. Otwór tęczy prostokątny; na na belce krucyfiks barokowy. Chór muzyczny na dwóch słupach, z parapetem wygiętym faliście, podzielonym wolutami. Dach o jednej kalenicy, na prezbiterium z silnie nadwieszony okapem. Wieżyczka na sygnaturkę kształtu barokowego. Przy drzwiach do zakrystii zamek z XVIII wieku.

Ołtarz główny późnorenesansowy 1 połowa wieku XVII, restaurowany; w nim obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, z świętym Andrzejem i Mikołajem oraz fundatorem h. Odrowąż, z 1637, być może tylko przemalowany w tym czasie. Dwa ołtarze boczne barokowe połowa wieku XVII. Dwa ołtarze w kaplicy późnobarokowe z XVIII wieku i początku wieku XIX, z obrazami Świętego Józefa i Świętego Antoniego Padewskiego. Ambona późnobarokowa, początek wieku XIX. Chrzcielnica (nie używana) neogotycka 1824. Kropielnica kamienna 1839 rok. Skrzynia żelazna z zamkiem o kilkunastu ryglach, wiek XVII-XVIII. Feretron barokowy wiek XVIII. Świecznik kryształowy początek wieku XIX. Śmigownica z herbem i trzy moździerzyki wiek XVII-XVIII.

Obrazy: Święty Jan Kanty wiek XVII; Święty Jan Nepomucen wiek XVIII, malowany przez Teodora Tworkowskiego, odnowiony w 1880 roku; Święty Wincenty Ferreriusz z 1780 r.; Święty Szczepan wiek XVIII. Krucyfiksy: jeden 2 połowa wieku XV, dwa barokowe wiek XVII - XVIII. Pasyjka barokowa wiek XVIII. Posąg Matki Boskiej w mandorli, barokowy wiek XVII. Lampa wieczna klasycystyczna.

Dzwonnica kościelna. 1 połowa wieku XIX. Murowana, trójarkadowa, nakryta daszkiem gontowym.

Kaplice. Pierwsza: z wieku XVIII. Drewniana, zbudowana na zrąb. Prostokątna, zakończona wielobocznie. Od frontu rodzaj kruchty, z nadprożem wyciętym w podwójne półkola i łuk wklęsły.Strop. Dach z wieżyczką na sygnaturkę. Kopia Ludowa posągu Pieta z kościoła parafialnego w Limanowej, dwa obrazy początek wieku XIX.

Druga: murowana z pierwszej połowy wieku XIX. Prostokątna, zaokrąglona. Strop. Dach ze szczytem i wieżyczką na sygnaturkę. Szczyt z trzema niszami i gzymsem. Ołtarzyk i trzy obrazy ludowe.

 

Opis pochodzi z opracowania: Józef E. Dutkiewicz, Katalog zabytków sztuki w Polsce, Tom I, Powiat Limanowski, 1951