piątek, grudzień 03, 2021

Kościół parafialny pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła. Parafia prawdopodobnie już w 1296. Obecny kościół wzniesiony w 1509 r. Orientowany. Murowany. Prezbiterium zamknięte wielobocznie, z zakrystią od północy.

Szersza nowa prostokątna; przy niej z boków dobudowane w 1870-1880 dwie kaplice, tworzące rodzaj transeptu, od frontu wieża. W prezbiterium sklepienie kolebkowe z lunetami, w nawie strop. Łuk tęczy półkolisty, w nim krucyfiks początek wieku XVI. Na zewnątrz szkarpy.

Dachy wysokie, podkreślone drewnianym profilowanym gzymsem. Wieżyczka na sygnaturkę kształtu barokowego. Przy wschodniej ścianie prezbiterium Ogrojec w kapliczkowej oprawie. Wieża kwadratowa, masywna o dwóch kondygnacjach, nakryta hełmem barokowym. Okna ostrołukowe z kamiennymi obramieniami, w wieży prostokątne lub przesklepione łukami spłaszczonymi. Trzy portale ostrołukowe; drzwi do zakrystii żelazne z XVI wieku. 

Ołtarze: główny z posągiem Świętego Michała i dwa boczne rokokowe. Ambona rokokowa. Chrzcielnica kamienna, gotycko-renesansowa wiek XVI. Dwie kropielnice kamienne, ludowe, wiek XVIII - XIX. Fotel barokowy wiek XVII. Tablica erekcyjna w łacińskim napisem gotyckim i datą 1509. Zamek żelazny 1526 r. Ornaty haftowane wiek XVIII. Dzwon 1514. Sygnaturka wiek XVIII.

 

Opis pochodzi z opracowania: Józef E. Dutkiewicz, Katalog zabytków sztuki w Polsce, Tom I, Powiat Limanowski, 19