sobota, grudzień 04, 2021

Ścieżka została usytuowana między masywami Łopienia (963 m n.p.m.), Zęzowa (705 m n.p.m.) oraz Paproci (643 m n.p.m.). Centralnym punktem ścieżki jest rynek w Tymbarku, skąd trasa prowadzi do kilku miejsc historycznych związanych z okresem niemieckiej okupacji. Są to m.in. tymbarska Owocarnia (obecnie Tymbark MWS ), Dwór rodzin Myszkowskich i Turskich. Ścieżka przebiega drogami asfaltowymi, leśnymi i polnymi oraz częściowo wzdłuż szlaków turystycznych PTTK: szlak żółty - z Rzek przez Mogielicę i Łopień do Tymbarku, szlak niebieski - z Tymbarku do Bochni, zielony szlak - z Dobrej przez masywy Beskidu Wyspowego m.in. Paproć, a kończący się na Lubomirze. Na trasie znajduje się 6 punktów, nawiązujących do działalności konspiracyjnej mieszkańców Tymbarku i okolic w latach 1939-1945. Na każdym punkcie znajdują się tablice informacyjne, fotografie z lat niemieckiej okupacji, opisujące ważne dla danego miejsca wydarzenia. Na tablicy przy zielonym szlaku na Paproci została umieszczona panorama z widokiem na południowo-wschodnią część Beskidu Wyspowego i  Gorce.

Trasa jest oznakowana w postaci biało-czerwonego kwadratu. Na punktach oprócz tablic zostały umieszczone tabliczki kierunkowe, wskazujące kierunek poruszania
się oraz czas przejścia do kolejnego punktu. Miejscem początkowym i zarazem kończącym ścieżkę jest rynek w Tymbarku (fragment opisu i mapa z oficjalnej strony projektu)