środa, sierpień 10, 2022
"Powiat limanowski leży w przepięknej górskiej okolicy, miedzy dwoma szlakami turystycznymi: Kraków-Zakopane oraz Tarnów-Krynica. Należy on do rzędu powiatów wyłącznie rolniczych, a jednocześnie ze względu na nieurodzajne górskie gleby do rzędu powiatów najbiedniejszych. Gęstość zaludnienia wynosi około 100 osób na 1 km2, a z uwagi na to, że grunta orne wynoszą tylko 42 % całego obszaru, problem przeludnienia nabiera cechy bardzo wyrazistej.
Dla ludzi przepracowanych i wyczerpanych nerwowo, szukających odpoczynku w ciszy - miejscowości powiatu limanowskiego stanowią doskonałe ośrodki letniskowe, dzięki klimatowi górskiemu, różnorodności krajobrazów i pięknu okolicy.
W ostatnich kilku latach ruch letniskowy rozwija się bardzo intensywnie, wzrastają imponująco pod względem frekwencji letników. Ruch letniskowy, prócz dostarczania miejscowej ludności źródła dochodu, przyczynia się również do kulturalnego i sanitarnego podniesienia wsi.
Tak dla należytego rozwoju rolnictwa, jakoteż dla rozwinięcia ruchu letniskowego kwestia komunikacji t.j. dobrych dróg posiada dla powiatu wybitne znaczenie.
Mapa drogowa powiatu limanowskiego wykazuje oto, że cała południowa część powiatu jest okolicą prawie zupełnie pozbawioną dróg. Ta część powiatu górzysta z jednej strony jest znacznie uboższa, niż część północna, a z drugiej strony posiada bardzo piękną okolicę i nadaje się jako teren ruchu turystyczno - letniskowego. W tej części powiatu leży miejscowość Szczawa, posiadająca niezwykle różnorodne i bogate źródła mineralne, która może sie stać dzięki pięknej okolicy nowym uzdrowiskiem polskim.
Dla częściowego usunięcia tych braków Wydział powiatowy przy pomocy 6 spółek drogowych buduje drogi, z których najważniejszą o długości 30 km jest droga Mszana Dolna-Lubomierz-Szczawa-Kamienica i o długości 11 km. droga Limanowa-Zalesie. Ludność na budowę dróg świadczy bardzo chętnie i przy pomocy finansowej Funduszu Pracy, każdy rok przynosi kilkanaście kilometrów nowych dróg, które maja nie tylko lokalne znaczenie, ale również ogólno-państwowe, dając skróty tras w ważnych połączeniach.
Z przemysłu ludowego rozwinięte jest bednarstwo, z uwagi na to, iż powiat obfituje w lasy. Istnieją trzy wytwórnie przemysłu artystycznego, nie posiadają one jednak własnych motywów zdobniczych, lecz posługują sie ornamentami, propagowanymi przez szkołę zakopiańską. Obecnie zaczęto również wyrabiać samodziały, a zapomocą kursów [ ], urządzonych w wielu punktach powiatu zapoznano ludność z praniem, gremplowaniem, przędzeniem, barwieniem wełny i wyrabianiem z niej rękawiczek, pończoch, skarpet, rękawic narciarskich, szali, swetrów i czapek. W najbliższym czasie ma powstać w Limanowej przędzalnia wełny dla obszaru całego Podhala. W wojnie światowej był powiat limanowski najdalszym etapem, do którego na zachodzie dotarła nawała rosyjska. ...
... Władze wojewódzkie i powiatowe zapoczątkowały akcje obsadzania gruntów ornych, oraz wszelkich, nadających się do tego terenów drzewami owocowymi, aby przysporzyć rolników i podwójny plon a to z roli oraz z drzew i podnieść go w ten sposób gospodarczo.
Powiat limanowski posiada już na ten cel trzy szkółki sadzonek, z których jedna została urządzona na wielkim obszarze 92 morgów, ofiarowanych na ten cel przez Zakon OO. Cystersów w Szczyrzycu. Szkółka ta ma  obsłużyć nie tylko cały powiat limanowski, ale całe Podhale ze Spiżem i Orawą. W ten sposób przez akcje letniskową, gospodarstwa piętrowe, stałe ulepszanie produkcji rolniczej, budowę dróg i przemysł ludowy, biedna ludność powiatu limanowskiego dźwiga się powoli ku lepszej przyszłości, zwłaszcza, że pomoc materialna w postaci subwencyj i dotacyj rządowych płynie z zewnątrz szeroką strugą, a miarodajne czynniki dokładają wszelkich starań, aby przeludnionej wsi podhalańskiej Ziemi limanowskiej stworzyć właściwe warunki bytu. ...""Głos Podhala" nr 33  strona 24 , z 1938 roku