sobota, grudzień 04, 2021

Położenie:
Wieś położona jest w dolinie Tarnawki na pograniczu Beskidu Wyspowego i Pogórza Wielickiego. Stanowi najdalej na północ wysuniętą gminę powiatu limanowskiego.

Historia:
Pierwszy raz Jodłownik wymieniany jest w dokumentach z 1361 roku. Jednak wieś istniała dużo wcześniej. Nazwa wsi wywodzi się od

dużych kompleksów lasów jodłowych porastających ten rejon. W 1403 roku właścicielem wsi był Michał Drobota, następnie wieś należała do rodu Ratołdów ze Skrzydlnej i Niewiarowskich. W 1595 roku ukończono budowę kościoła ufundowanego przez Przecława Niewiarowskiego. W XIX i na początku XX wieku Jodłownik należał do Ludwika Romera a następnie do rodziny Kirchnerów.

Warte zobaczenia:
Najważniejszym zabytkiem jest kościół konstrukcji zrębowej z polichromia z 1764 roku przedstawiająca medaliony z popiersiami świętych związanych z zakonem Dominikanów. W kościele znajduje się również wiele obrazów z XVII i XVIII wieku wraz z obrazem fundatora kościoła Przecława Niewiarowskiego z 1600 roku oraz dwa dzwony z drugiej połowy XVI wieku oraz ambona z XVII wieku. Główny ołtarz ozdabia obraz Matki Boskiej Śnieżnej.