sobota, grudzień 04, 2021

Mapa

Jest najwyższym szczytem wschodniej części Beskidu o niezbyt "wyspowym" charakterze położony pomiędzy wsiami: Zbludza, Zalesie, Młyńczyska, Kicznia, Kosnowa Wola.

 

Strome północne i zachodnie zbocza opadają ku dolinom potoków: Zalesiańskiego i Jastrzębika, zaś wschodnie i południowe spływają ku dolinom Dunajca i Kamienicy poprzez odgałęzienia: Jasieńczyk - 860 m, Klończyk - 806 m oraz Skalica - 628 m i Piechówka - 627m.

Nazwa Modyń jest rodzaju żeńskiego: "ta" Modyń.