sobota, grudzień 04, 2021
 

Przez miejscowych nazywany jest Biernatką. Luboń wznosi się nad Rabką Zaryte, oblany jest od południa i wschodu wodami Raby, zaś od północy ograniczony dolinami potoków: Krzeczowskiego i Tenczyńskiego.

Od sąsiedniego Szczebla oddzielony jest Przełęczą Glisne. Strome zbocza z trzech stron i spłaszczony wierzchołek nadają mu typowy "wyspowy" charakter. Łagodne zbocze poprzez Łuboń Mały opada ku zachodowi i przecięte jest przez "zakopiankę".

Na Luboniu znajduje się jedyne w Beskidzie schronisko PTTK, wzniesione w latach trzydziestych z inicjatywy rabczańskich działaczy PTT. Osobliwością południowo - wschodniego stoku jest jaskinia, położona na wysokości 881 m (długość korytarzy 8 m). Na południowym stoku utworzono na wysokości 750 - 980 m rezerwat przyrody "Luboń Wielki" o powierzchni 12 ha, chroniący osuwisko fliszowe. Rezerwat ten obejmuje: jęzor osuwiskowy z gołoborzem, obszar skał oderwanych, teren niszy osuwiskowej oraz ściany osuwiskowej.

 

W 1961 roku wybudowany został na Luboniu Wielkim maszt telewizyjnej stacji przekaźnikowej, który jest  charakterystycznym elementem, widocznym nawet z dużych odległości.