sobota, grudzień 04, 2021

Mapa

Całkowicie zalesiony, wybitny szczyt o "wyspowym" charakterze położony miedzy Dobrą o Kasiną Wielką. Przez miejscowych nazywany jest "Widlatą Górą" ze względu na trzy prawie równe wierzchołki wyraźnie widoczne w dalszych panoramach: główny wierzchołek - "Na Budaszowie" i dwa dalsze - "Wierchy" i "Nad Stambrukiem".

 

Śnieżnica - widok od strony Podłopienia

Śnieżnica już w XIII wieku zapisana była w dokumentach jako góra Śnieżna, zaś obecna nazwa nadana została 100 lat później i wywodzi się od zalegających na północnym stoku do późna płatów śniegu. Poniżej głównego wierzchołka ukryty jest w gęstwinie drzew otwór niewielkiej jaskini, częściowo zasypanej, zwanej "Piwnicą". Na północnym stoku w 1968 roku utworzono rezerwat przyrody "Śnieżnica" z ponad 100 letnim drzewostanem bukowym i ciekawym runem leśnym. Na południowo - wschodnim stoku Śnieżnicy funkcjonuje całoroczny młodzieżowy ośrodek rekolekcyjny prowadzony już od roku 1928 z dobrą bazą rekreacyjną.

 Na szczycie Śnieżnicy