sobota, grudzień 04, 2021

Mapa

Wybitnie "wyspowy" szczyt wznoszący się nad doliną Raby, położony jest w widłach Raby i Potoku Tenczyńskiego, pomiędzy Lubniem, Kasinką Małą a Tenczynem. Wschodnie odgałęzienie - opadające nad wioskę Glisne nosi nazwę Mała Góra. Strome zbocza Szczebla

porasta wspaniały las - najstromsze są stoki północne i pólnocno-wschodnie. Z gęstego podszycia leśnego wyrastają gdzieniegdzie głazy i skalne ambony, co jeszcze dodaje temu szczytowi szczególnego uroku.

Największą osobliwością Szczebla jest piaskowcowa jaskinia "Zimna Dziura" usytuowana na północnym zboczu na wysokości 650 m. Otwór położony jest 60 m nad poziomem potoku, jednego z dopływów Raby. Przez otwór o wymiarach 3x4 m schodzi się na dno głównej komory (7 m długości, 1-2 m szerokości, 4 m wysokości). Z komory tej prowadzą na południe dwa korytarze. Górny, o długości 5 m, jest szczeliną. Dolny, opada ku dołowi trzema stopniami. Zalega w nim przez większą część roku pokrywa lodowa, co stanowi o ewenemencie nie mającym odpowiednika w innych grotach beskidzkich. W zimie śnieg dostaje się do środka górnym otworem, dno wypełnia mroźne, zimne powietrzem. Na wiosnę, kiedy śniegi topnieją, woda roztopowa o temperaturze około 0 stopni Celsjusza przenika przez porowate skały i dostaje się do dolnej komory. Tutaj napotyka na jeszcze niższą temperaturę powietrza i zamarza, tworząc pokrywę lodową.