sobota, grudzień 04, 2021

Map

Piękny, "wyspowy" szczyt położony na północ od Mszany Dolnej, ograniczony dolinami potoku Kasinka i Węgłówka. Zbocza, o spadku 20-30%, pocięte są dolinami potoków rozchodzących się we wszystkich kierunkach i są gęsto zalesione.

Lubogoszcz posiada trzy szczyty: zachodni (935 m), środkowy, zwany "Kozią Brodą (955 m) oraz główny i najwyższy (968 m). Na zachodnim stoku, w pobliżu ośrodka rekreacyjnego, znajdują się dwa niewielkie stawki "Żabie Oko" i "Morskie Oko" - przeważnie w lecie wysychające. Sam szczyt obecnie nie posiada walorów widokowych, bowiem podszytowa polana jest już zarośnięta.

Na zachodnim stoku znajduje się Baza Szkoleniowo-Wypoczynkowa "Lubogoszcz".