piątek, grudzień 03, 2021

Położenie:
Wieś położona jest w północnej części Beskidu w dolinie rzeki Łososiny. Laskowa leży na trasie z Bochni do Limanowej. Od południa wieś otoczona jest Pasmem Łososińskim, zaś od północnego-zachodu pasmem Kamionnej.

Historia:
Wieś po raz pierwszy w dokumentach pojawia się pod datą 1402. W 1420 roku rycerz Klemens z Kandziorczyc sprzedał za 30 grzywien połowę wsi Jakuszowi z Lasocic, który dał początek rodowi

Laskowskich. Rodzina Laskowskich władała wsią około 300 lat. Około roku 1689 wieś sprzdano Janowi Małachowskiemu, biskupowi krakowskiemu, który przekazał wieś misjonarzom z Francji. Zakonnicy władali tutejszymi dobami około 100 lat do konfiskaty majątków przez władze austriackie. Od początku XIX wieku Laskowa należała do Skrzyńskiech, a potem do Konrada Żochowskiego i Michałowskich. Michałowscy byli właścicielami dworu i majątku ziemskiego do końca II wojny światowej. W 1813 roku wybudowano drewniana kaplicę, należącą do parafii  w Łososinie Górnej. W Laskowej parafia wyodrębniła się w 1908 roku, kiedy to wybudowano murowany, neogotycki kościół. Podczas wielkiej powodzi w 1997 roku rzeka Łososina wyrządziła w gminie znaczne szkody.

Warte zobaczenia:
W centrum Laskowej znajduje się zbudowany w 1677 roku dworek z czterospadowym, łamanym dachem polskim. Wewnątrz dworu najcenniejsza jest kaplica z bogato zdobionym polichromia o motywach religijnych stropem. Do dworu przylegają spichlerz i murowane stajnie z XVIII wieku oraz park. W murowanym kościele na ołtarzu znajduje się cenny obraz Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny przeniesiony z dawnej kaplicy dworskiej. W sąsiedztwie kościoła, przy starym cmentarzu parafialnym, znajduje się wojskowy cmentarz z okresu I wojny światowej. Ciekawy, odrestaurowany, cmentarz wojskowy znajduje się na wzgórzu Orłówka nad wsią Kamionka Mała.