piątek, grudzień 03, 2021

Położenie:
Miasto położone jest w zachodniej części Beskidu Wyspowego i jest jego tzw. drugą stolicą. Mszana leży w szerokiej kotlinie przy ujściu Mszanki i Słomki do Raby, na skrzyżowaniu dróg z Krakowa do Szczawnicy oraz do Limanowej.

Historia:
Najdawniejsze dokumenty z 1254 roku wymieniają małe osiedle nad potokiem "Mschena". Wieś na prawie polskim założyli Cystersi w roku 1308. W 1325 zbudowano tutaj pierwszy kościół. W 1345 roku Kazimierz Wielki przekazał wieś

Mikołajowi Braciejowi. W roku 1445 ufundowany został przez rodzinę Piniążków następny kościół. W ówczesnych czasach wytwarzano tutaj wyroby z drewna, papier, szkło i piwo. Browary znajdowały się w okolicznych wsiach: Kasince, Kasinie Wielkiej oraz w Szczyrzycu i Skrzydlnej. W XV i XVI wieku istniały tutaj dwie osady, jedna "Królewska Góra" na pagórku w okolicach dzisiejszego rynku, druga nad rzeką Mszanką. Od 1595 roku funkcjonuje w Mszanie szkółka parafialna. W 1656 roku wieś zostaje ograbiona przez Szwedów. Ostatnim starostą był kasztelan płocki Ignacy Zboiński (do 1796 roku), po czym wieś została sprzedana Wodzickiemu - dziedzicowi z Poręby Wielkiej. Od 1850 roku notuje się rozwój Mszany, pracuje tutaj tartak parowy, fabryka mebli giętych oraz fabryka konserw rybnych. W 1883 roku przeniesiono tutaj ze Skrzydlnej sąd Powiatowy wraz z aresztem. W latach międzywojennych zanotowano znaczny rozwój rzemiosła oraz zwrócono uwagę na walory turystyczne miejscowości. W 1952 roku Mszana Dolna otrzymała prawa miejskie.

Warte zobaczenia:
Jedynym zabytkiem miejscowości jest neogotycki kościół zbudowany w latach 1891-1901. Ścianę nawy głównej zdobi obraz Zaśnięcia Matki Boskiej, z pozłacanym tłem, namalowany na desce w początku XVI wieku. Przy wejściu do kościoła stoi kamienna kropielnica z 1698 roku, a na plebani można obejrzeć obraz św. Augustyna z XVIII wieku.