piątek, grudzień 03, 2021

Położenie:
Wieś położona jest na południe od Tymbarku, na wschód od masywów Łopienia i Mogielicy. Usytuowana jest w dolinach potoku Słopnickiego i Czarnej Wody.

Historia:
Wieś założył  król Władysław Łokietek osadzając tutaj 16 jeńców tatarskich. Pierwsza wzmianka o Słopnicach pochodzi z 1337 roku. Pomiędzy rokiem 1358 a 1373 król Kazimierz Wielki erygował tutaj parafię. W XIV

wieku wieś związana była z rodem rycerskim herbu "Krzywaśny", a od 1400 roku należała do Skarbka ze Zręczyc oraz Jana ze Zbydniowa. W drugiej połowie XVII wieku Słopnicami Szlacheckimi władał Jan Mstowski. W latach 1774 - 1776 wystawiono w Słopnicach drewniany kościół. W 1815 roku urodził się tutaj Jan Kanty Andrusikiewicz jeden z przywódców powstania chochołowskiego, który pracował po powstaniu w Kamienicy u Maksymiliana Marszałkowicza. Słopnice były podzielone na dwie osobne wsie: Słopnice Królewskie (w dolinie potoku Słopnickiego) i Szlacheckie (w dolinie Czarnej Wody), które to łącząc się w 1931 roku utworzyły jedną wieś.

Warte obejrzenia:
W drewnianym kościele parafialnym z XVIII wieku znajduje się późnorenesansowy  obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem pochodzący z 1637 roku oraz ołtarze z XVII i XVIII wieku. We wsi również znajduje się parterowy murowany klasycystyczny dworek z pierwszej połowy XIX wieku otoczony parkiem krajobrazowym oraz odrębny cmentarz ofiar cholery z 1871 roku.