czwartek, sierpień 11, 2022

Położenie:
Tymbark położony jest 10 km. od Limanowej w kierunku północno - zachodnim. Leży przy drodze z Mszany Dolnej do Limanowej w dolinie rzeki Łososiny u wschodnich podnóży Łopienia.

Historia:
Pierwsza wzmianka historyczna o Tymbarku pochodzi z 1353 roku, kiedy to król Kazimierz Wielki zbudował

i erygował tutaj parafię. W cztery lata później, tenże król, wydał przywilej lokacyjny zezwalający na założenie miasta o nazwie Jodłowa Góra (z niem. Tannenberg - stąd nazwa dzisiejsza). Miasteczko leżało na często uczęszczanym szlaku handlowym z Krakowa do Koszyc, pełniąc funkcje noclegowe. Do rozbiorów Tymbark stanowił centrum starostwa niegrodowego, a począwszy od 1830 do I wojny światowej znajdował się w prywatnych rękach. W okresie międzywojennym w 1934 roku z powodu małej ilości mieszkańców Tymbark utracił prawa miejskie. W 1936 roku z inicjatywy inż. Józefa Marka założono Podhalańską Spółdzielnię Owocarsko - Warzywniczą, która obecnie wytwarza soki pod marką "Tymbark".

Warte zobaczenia:
Nieopodal Rynku stoi kościół parafialny z 1824 roku z obrazem w nawie głównej, z chrzcielnicą kamienną z 1541 roku oraz dzwonem "Urban" z 1536 roku. W kościele znajduje się sygnaturka "Katarzyna" z 1349 roku oraz obraz św. Anny Samotrzeć z drugiej połowy XVII wieku. Warto zobaczyć kapliczkę  założoną przez Sebastiana Kapitana w 1826 roku z obrazem "Veraicon" i sygnaturką oraz kaplicę Myszkowskich z 1875 roku - ostatni grobowiec pozostały po starym cmentarzu. Na Rynku stoi figura św. Floriana wykonana w 1870 roku, a cmentarz kryje groby żołnierskie z czasów I wojny światowej.

Ciekawostka:
W Tymbarku Jerzy Stuhr nakręcił swój znakomity film "Duże Zwierzę".