piątek, grudzień 03, 2021

Położenie:
Wieś położona w dolinie potoku Smolnik u południowo-wschodnich podnóży Pasma Łososińskiego.

Historia:
W 1326 roku Męcina była wsią rycerską. W latach

1550 - 1605 znajdował się tu silny ośrodek arian, a miejscowy kościół zamieniono na zbór ariański. Pod koniec XIX wieku we wsi stały dwa dwory należące do Gostkowskich. 

Warte zobaczenia:
Drewniany kościół z 1638 roku ma bogate wnętrze w stylu barokowym i rokokowym. We wnętrzu znajduje się krucyfiks z XV wieku, obraz św. Rodziny i św. Jana Kantego z XVII wieku oraz znajdujący się na wieży dzwon z 1711 roku.