piątek, grudzień 03, 2021

Położenie:
Wieś położona jest w dolinie Kamienicy Gorczańskiej, jednej z najpiękniejszych rzek tego regionu. Szczawa leży na granicy Beskidu Wyspowego i Gorców.

Historia:
Nazwa wsi wywodzi się z występujących tutaj bogatych źródeł wód mineralnych. O tych źródłach wspominał Długosz już w

XV wieku i ich wartości potwierdził również Stanisław Staszic. Wieś należącą do klasztoru Klarysek ze Starego Sącza miał założyć sołtys z sąsiedniej Kamienicy, Stanisław z Rozprzy. Pod koniec XVIII wieku rząd austriacki przejął ziemie Klarysek i oddał pod rządy Kirchnera. W spadku po nim Szczawę otrzymał Maksymilian Marszałkowicz, właściciel dóbr kamienickich, tworząc tutaj dwie huty żelaza. Na przełomie XIX i XX wieku rozwinął się w Szczawie przemysł drzewny. W okresie międzywojennym coraz bardziej zaczęto doceniać właściwości lecznicze tutejszych szczaw alkaiczno-siarkowych, budując pierwsze odwierty i pijalnie wody mineralnej oraz starając się uczynić ze Szczawy uzdrowisko. W okresie II wojny światowej na stokach, leżącego w Gorcach, Wielkiego Wierchu, mieściła się jedna z kwater dowództwa I Pułku Strzelców Podhalańskich AK. W styczniu 1945 oddział ten stoczył regularną bitwę z wycofującymi się jednostkami niemieckimi.

Warte zobaczenia:
Drewniany kościół parafialny w centrum wsi zbudowano w latach 1958 - 1959. Większość jego wyposażenia wykonali miejscowi twórcy ludowi. W kościele wmurowano tablicę pamiątkową poświęconą partyzantom. W muzeum Armii Krajowej, które nosi imię partyzanta Jana Cieślaka "Macieja", znajdują się liczne pamiątki martyrologiczne. W przysiółku Białe znajduje się dwu metrowy wodospad na rzece Kamienicy. No i oczywiście konieczne jest skosztowanie tutejszych źródeł wód mineralnych, z których najsłynniejsze to: "Krystyna", "Hanna", "Dziedzilla".