środa, sierpień 10, 2022

Początki:  wiek XVI" [...] Pierwszy dokument o istnieniu kościoła w Wilmanowej (Limanowa) to akt ustalenia patronatu dla tegoż kościoła w aktach Kurii Biskupiej Krakowskiej, z dnia 16.XI. 1527 r. W akcie tym podano, że o nadanie probostwa w Limanowej starają się dwaj księża, jeden to Jan z Olkusza, a drugi to ks. Feliks z Rabrota. Z dokumentu tego wynika, że w roku 1527 stał juz pierwszy kościół limanowski i że wtedy powstała parafia przy tym kościele. Po zatwierdzeniu że kolatorem nowego probostwa jest Achacy Jordan, zostaje przeznaczony przez Kurię Biskupią Krakowską ks. Jan z Olkusza na pierwszego proboszcza w Limanowej.

 

[...] Zapisano, że w roku 1551, 1552 płaciła po raz pierwszy Świętopietrze parafia Hylmanowa należąca do dekanatu Lipnickiego. Hylmanowa to na pewno nasza Limanowa.

 

Świątynia została wzniesiona w latach 1911-1918 według projektu Zdzisława Mączeńskiego, jako pomnik 100-lecia Konstytucji 3 maja. Upamiętnia to umieszczona na frontonie tablica z orłem w koronie oraz daty 1791-1891. Bryła kościoła wzorowana jest na kształcie dawnych, drewnianych świątyń, licząca 65 metrów wieża nakryta jest barokowym hełmem. W górnej części fasady umieszczona jest potężna kompozycja "Ukrzyżowanie" wykuta wg projektu Zygmunta Otto. Główne wejście ozdabia kolumnowy portyk z płaskorzeźbą MB Bolesnej w tympanonie. Do głównej bryły kościoła, z obu stron, przylegają bliźniacze kaplice, nakryte łuskowatymi dachami. Wnętrze kościoła utrzymane jest w duchu secesyjnego historyzmu. Potężne kolumny dzielą przestrzeń na trzy nawy. Wnętrza oświetlają barwne witraże.

Msze święte w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej: