środa, sierpień 10, 2022

Miejscowości

Położenie:
Miasto położone jest w centralnej części Beskidu Wyspowego na skrzyżowaniu dwóch najważniejszych dróg tego regionu: jednej od strony Mszany Dolnej do Nowego Sącza i drugiej z Bochni do Kamienicy. Obecnie Limanowa jest ośrodkiem kulturalnym, administracyjnym, turystycznym całego powiatu i stanowi bazę wypadową w Beskid Wyspowy.
 
Historia:
Pierwsza wzmianka o mieście pojawia się w 1498 roku. W 1520 zostaje erygowana parafia i powstaje drewniany kościół. W roku 1565 król Zygmunt August nadaje przywilej lokacyjny i wieś zostaje podniesiona do rangi miasta na prawie magdeburskim. W 1603 roku król Zygmunt III Waza specjalnym przywilejem potwierdza prawa miejskie Limanowej i nadaje możliwości organizowania jarmarków. Szwedzki najazd,

Położenie:
Wieś położona w górnej częsci doliny Smolnika, leżąca u południowych podnóży Sałasza, kilka kilometrów na wschód od Limanowej.

Historia:
Już w 1327 roku istniała w Pisarskiej Górze kaplica,

Położenie:
Wieś położona w dolinie potoku Smolnik u południowo-wschodnich podnóży Pasma Łososińskiego.

Historia:
W 1326 roku Męcina była wsią rycerską. W latach

Położenie:
Miejscowość położona u ujścia potoku Sowlina do rzeki Łososiny, dawnej stanowiła odrębną wieś, obecnie jest dzielnicą Limanowej.

Historia:
Miejscowość była wzmiankowana w 1326 roku, jej poczatki

Położenie:
Wieś położona 8 km na północny zachód od Limanowej, na zboczach Pasierbieckiej Góry.

Historia:
Pierwsze wzmianki o Pasierbcu pojawiają sie w roku 1465,

Położenie:
Tymbark położony jest 10 km. od Limanowej w kierunku północno - zachodnim. Leży przy drodze z Mszany Dolnej do Limanowej w dolinie rzeki Łososiny u wschodnich podnóży Łopienia.

Historia:
Pierwsza wzmianka historyczna o Tymbarku pochodzi z 1353 roku, kiedy to król Kazimierz Wielki zbudował

Położenie:
Wieś położona jest na południe od Tymbarku, na wschód od masywów Łopienia i Mogielicy. Usytuowana jest w dolinach potoku Słopnickiego i Czarnej Wody.

Historia:
Wieś założył  król Władysław Łokietek osadzając tutaj 16 jeńców tatarskich. Pierwsza wzmianka o Słopnicach pochodzi z 1337 roku. Pomiędzy rokiem 1358 a 1373 król Kazimierz Wielki erygował tutaj parafię. W XIV

Położenie:
Duża wieś położona u zbiegu potoków Jurkówki i Porąbki, które łącząc się w tym miejscu tworzą rzekę Łososinę. Dobra leży na trasie z Mszany Dolnej do Limanowej w odległości około 15 km od Limanowej. Miejscowość otoczona jest przez najwyższe szczyty Beskidu: Ćwilin, Śnieżnicę i Łopień.

 

Historia:
Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1361 roku, gdzie wymieniano ją jako własność Ratołdów ze Skrzydlnej. Potem należała do rodu Błędowskich i Lubomirskich. W XVIII wieku wieś była siedzibą tzw. "Klucza Dobrzańskiego" złożonego ze wsi: Jurków, Zadziele, Gruszowiec, Chyszówki, Wilczyce, Łostówka. Stanisław Małachowski - Marszałek Sejmu Czteroletniego - właściciel Klucza rozdał większą część ziemi chłopom,

Położenie:
Wieś położona w małej kotlinie u źródeł Stradomki, otoczona wzniesiniami Beskidu Wyspowego: Ciecieniem, Wierzbanowską Górą, Szklarnią, Dzielcem, Ostrą Górą. 

Historia:
W 1296 roku wzmiankowano miejscowość jako weiś rycerską i własność rodu Ratołdów. Mieszkali oni

Położenie:
Jurków położony jest w centralnej części Beskidu Wyspowego, w dolinie potoku Jurkówki, u podnóża Mogielicy i Ćwilina.

Historia:
Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1361 roku. Była to wieś szlachecka należąca do tzw. "Klucza Dobrzańskiego". W Jurkowie zarządcami byli Ratałdowie, Błędowscy, Pieniążkowie, Lubomirscy, Małachowscy. W XIX wieku

Położenie:
Wieś położona jest w dolinie Tarnawki na pograniczu Beskidu Wyspowego i Pogórza Wielickiego. Stanowi najdalej na północ wysuniętą gminę powiatu limanowskiego.

Historia:
Pierwszy raz Jodłownik wymieniany jest w dokumentach z 1361 roku. Jednak wieś istniała dużo wcześniej. Nazwa wsi wywodzi się od

Położenie:
Wieś położona jest w dolinie rzeki Stradomki u wschodnich podnóży Ciecienia.

Historia:
Najdawniejsze dzieje Szczyrzyca związane były z grodziskiem na wierzchołku góry Grodzisko (619 m). W okresie kultury łużyckiej na szczycie góry stał gród obronny, który w późniejszym czasie został przejęty przez Słowian. Za pierwszych Piastów gród ów

Położenie:
Wieś położona jest w południowo-wschodniej części regionu, na pograniczu Beskidu i Gorców, u ujścia potoków Zasadnego i Zbludzy do rzeki Kamienicy Gorczańskiej. Miejscowość leży na trasie z Mszany Dolnej do Zabrzeży przez Szczawę.

Historia:
Kamienica założona została w 1297 roku przez księżnę Gryfinę, wdowę po Leszku Czarnym. Ponownej lokacji dokonały Klaryski ze Starego Sącza w 1330 roku. Po konfiskacie dóbr klasztornych, władze austriackie oddały w 1782 roku wieś w ręce Szalayów, właścicieli Szczawnicy. W 1830 roku Kamienica została sprzedana Józefowi Kirchnerowi, który oddał ją w posagu wraz z córką Maksymilianowi Marszałkowiczowi.

Położenie:
Wieś położona jest w dolinie Kamienicy Gorczańskiej, jednej z najpiękniejszych rzek tego regionu. Szczawa leży na granicy Beskidu Wyspowego i Gorców.

Historia:
Nazwa wsi wywodzi się z występujących tutaj bogatych źródeł wód mineralnych. O tych źródłach wspominał Długosz już w

Położenie:
Wieś położona w górnej części Mszanki, u podnóża Jasienia, na pograniczu Beskidu Wyspowego i Gorców.

Historia:
Miejscowość założona w 1600 roku przez Sebastiana Lubomirskiego. Od XVII wieku do

Położenie:
Wieś położona jest w północnej części Beskidu w dolinie rzeki Łososiny. Laskowa leży na trasie z Bochni do Limanowej. Od południa wieś otoczona jest Pasmem Łososińskim, zaś od północnego-zachodu pasmem Kamionnej.

Historia:
Wieś po raz pierwszy w dokumentach pojawia się pod datą 1402. W 1420 roku rycerz Klemens z Kandziorczyc sprzedał za 30 grzywien połowę wsi Jakuszowi z Lasocic, który dał początek rodowi

Położenie:
Wieś położona w dolinie Łososiny u północnych podnóży Jaworza.

Historia:
W 1266 roku księżna Kinga, żona Bolesława Wstydliwego ustanowiła sołectwo w Ujanowicach.

Położenie:
Miasto położone jest w zachodniej części Beskidu Wyspowego i jest jego tzw. drugą stolicą. Mszana leży w szerokiej kotlinie przy ujściu Mszanki i Słomki do Raby, na skrzyżowaniu dróg z Krakowa do Szczawnicy oraz do Limanowej.

Historia:
Najdawniejsze dokumenty z 1254 roku wymieniają małe osiedle nad potokiem "Mschena". Wieś na prawie polskim założyli Cystersi w roku 1308. W 1325 zbudowano tutaj pierwszy kościół. W 1345 roku Kazimierz Wielki przekazał wieś

Położenie:
Wieś położna między dwoma wybitnymi szczytami Beskidu: Szczeblem i Lubogoszczem, zajmująca oba brzegi Raby a także dolinę potoku Kasinka.

Historia:
Kasinka Mała została założona w XIV wieku. Słynie przede wszystkim z

Położenie:
Wieś położona jest w górnej części potoku Węglówka przy drodze odłączającej się powyżej Mszany Dolnej w kierunku Dobczyc przez przełęcz nad wsią Wierzbanowa. Liczne osiedla Kasiny sięgają na stoki Śnieżnicy i Lubogoszcza. Koło Kasiny linia kolejowa z Chabówki do Nowego Sącza osiąga najwyższy punkt 580 m n.p.m.

Historia:
Pierwsze wzmianki o wsi, jako osadzie królewskiej, pochodzą z

Położenie:
Miejscowość położona w południowo zachodniej części powiatu limanowskiego.

Historia:
Pierwsze wzmianki o Niedźwiedziu pochodzą z XIV wieku. W tym czasie ziemie te stanowiły dobra zakonu Cystersów w Szczyrzycu.

Położenie:
Łukowica leży w południowo - wschodniej części Beskidu Wyspowego u podnóży Skiełku (753 m), Cisówki (500 m), Pępówki (777 m), Bąkowca (599 m).

Historia:
Wieś lokowana na prawie magdeburskim w 1443 roku.

Położenie:
Przyszowa to wieś położona w dolinie rzeki Słomki pomiędzy masywami Łyżki (803m) i Pępówki (777m) oraz Piekła (660m).

Historia:
Pierwsze wzmianki są już w roku 1326 kiedy to powstała parafia w Przyszowej. Pierwszymi