środa, sierpień 10, 2022
 • Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Jodłowniku

  Kościół parafialny pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny wniesiony w 1585 roku. Należący od 1595 do Dominikanów, od 1869 do Cystersów ze Szczyrzyca. Orientowany. Drewniany, budowany na zrąb z wieżą na słup. Prezbiterium zamknięte wielobocznie, z zakrystią od północy.

 • Kościół pod wezwaniem Świętego Andrzeja w Łukowicy

  Kościół parafialny pod wezwaniem Świętego Andrzeja. Wzmiankowany 1325-7. Obecny wzniesiony w drugiej połowie wieku XVII. Orientowany. Drewniany, budowany na zrąb, z wieżą konstrukcji słupowej. Prezbiterium z zamknięciem wielobocznym; z obu jego stron dwie symetryczne kaplice zakończone wielobocznie, od północy nadto zakrystia.

 • Kościół pod wezwaniem Świętego Jana Ewangelisty w Pisarzowej

   Kościół parafialny pod wezwaniem Świętego Jana Ewangelisty. Parafia przed 1335 rokiem. Obecny kościół z 1713 roku. Orientowany. Drewniany, konstrukcji zrębowej, z wieżą na słup. Prezbiterium zamknięte wielobocznie, z zakrystią od północy.
 • Kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej

  Kościół parafialny pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Wzmiankowany w 1325-7. Nowy 1491, w drugiej połowie wieku XVI zajęty, a następnie zniszczony przez arian. Obecny z wieku XVII. Orientowany. Drewniany, budowany na zrąb, z wieżą konstrukcji słupowej.

 • Kościół Św. Andrzeja w Słopnicach

  Kościół parafialny pod wezwaniem Świętego Andrzeja. Parafia erygowana w 1337 roku przez Kazimierza Wielkiego. Obecnej kościół z wieku XVIII (poświęcony w 1776). Orientowany. Drewniany, konstrukcji zrębowej. Prezbiterium zamknięte wielobocznie, z piętrową zakrystią od północy i wielobocznie zakończoną Kaplicą świętego Józefa od południa.

 • Kościół Św. Barbary i Stanisława Biskupa w Szyku

  Parafia od 1209. Obecny kościół wzniesiony prawdopodobnie w wieku XVII (poświęcony w 1634 roku). Orientowany. Drewniany, konstrukcji zrębowej, z wieżą na słup. Prezbiterium zamknięte wielobocznie, z zakrystią od północy. Szersza nawa prostokątna. Wnętrze nakryte stropami, w nawie z płaskimi zaskrzynieniami, wspartymi na fazowanych słupach. Tęcza prostokątna, profilowana. Chór muzyczny na dwóch słupach, z wysuniętym balkonikiem. Dach o jednej kalenicy, przy prezbiterium silnie nadwieszony okap. Wieżyczka na sygnaturkę kształtu barokowego. Ponad podwalinami fartuch gruntowy. Wieża od zachodu kwadratowa, o ścianach pochyłych przeciętych w połowie daszkiem gontowym, z nadwieszoną izbicą i dachem namiotowym. W wieży od południa wejście z nadprożem o wykroju w ośli grzbiet.

 • Kościół Św. Katarzyny w Kamionce Małej

  Kościół parafialny pod wezwaniem Świętej Katarzyny. Istniał już przed 1440 r. Obecny prawdopodobnie w. XVII, rozbudowany 1884. Orientowany. Drewniany, konstrukcji zrębowej z wieżą na słup. Prezbiterium zamknięte wielobocznie, przy nim od północy zakrystia, od południa nowsza kaplica. Szersza nawa prostokątna, z kruchtą od południa i składzikiem z 1884 od północy.

 • Kościół Św. Mikołaja w Skrzydlnej

  Kościół parafialny pod wezwaniem Świętego Mikołaja, pierwotny wzniesione w 1296 lub 1313. Obecne prezbiterium i zakrystia od północy murowane, zbudowane prawdopodobnie w wieku XVI przez Prokopa Pieniążka. Obecna nawa przebudowana w 1787 (?), kaplica przy niej od południa oraz wieża z roku 1838 od zachodu drewniane.

 • Kościół Św. Szymona i Judy w Dobrej

  Kościół parafialny pod wezwaniem świętego Szymona i Judy pierwotny z 1361, spalony w 1678; odbudowany w końcu w wieku XVII, powiększony w wieku XIX. Orientowany. Drewniany, konstrukcji zrębowej, z wieżą na słup. Prezbiterium zamknięte wielobocznie, przedłużone z 1865 z piętrową zakrystią od północy. Szersza nawa prostokątna; przy niej od północy kaplica Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia, od południa babiniec.

 • Kościół Świętej Marii Magdaleny w Kasinie Wielkiej

  Kościół parafialny pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny. Wzniesiony z końcem wieku XVI. Obecny z 1678, odnowiony 1760. Pierwotnie filialny kościoła w Skrzydlnej, do 1811 pod zarządem Dominikanów.

  Orientowany. Drewniany, konstrukcji zrębowej, z wieżą na słup.

 • Zabytkowe kościoły