środa, sierpień 10, 2022
 • Dwory i dworki na Limanowszczyźnie oraz ich właściciele w ostatnich dziesiątkach XIX w.

  Stare dwory i dworki polskie znikają z krajobrazu pol­skiego tak szybko i ślad po nich zostaje tak nikły, że, póki czas, trzeba je choć słowem, o ile można, także podobizną obrazkową—utrwalać i potomnym przekazać. Miały one swe znaczenie w życiu narodowem i kulturalnem. Oddział Towa­rzystwa Ludoznawczego w Zakopanem ocenił tę ich wartość i wyraził życzenie, by dworki i dwory Podhala opisać. Myśl tę podejmuję i na początku ogłaszam szczegóły o dworach w Limanowszczyznie, jakie zebrać zdołałem.

  Tekst pochodzi z opracowania: Wspomnienia z Sądecczyzny z przed około 40 laty; Dwory i dworki w Limanowszczyźnie, Jan Sitowski. Kraków,1916-1920. 

 • Jodłownik

  Położenie:
  Wieś położona jest w dolinie Tarnawki na pograniczu Beskidu Wyspowego i Pogórza Wielickiego. Stanowi najdalej na północ wysuniętą gminę powiatu limanowskiego.

  Historia:
  Pierwszy raz Jodłownik wymieniany jest w dokumentach z 1361 roku. Jednak wieś istniała dużo wcześniej. Nazwa wsi wywodzi się od

 • Jodłownik

   
  Kierunek (do)

  przez

  odjazd

  Jodłownik (przystanek na ul. Kilińskiego) Szyk 5.40,  6.25s, 6.50, 7.45, 8.30, 10.20, 11.25, 12.15s, 14.10s, 15.40, 17.25
  kursuje w dni robocze, s- kurs także w soboty, n- kursuje w niedzielę
 • Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Jodłowniku

  Kościół parafialny pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny wniesiony w 1585 roku. Należący od 1595 do Dominikanów, od 1869 do Cystersów ze Szczyrzyca. Orientowany. Drewniany, budowany na zrąb z wieżą na słup. Prezbiterium zamknięte wielobocznie, z zakrystią od północy.

 • Pradzieje powiatu limanowskiego

  Autor: Maria Cabalska
  Artykuł pochodzi z opracowania: Prace Archeologiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielońskiego, Zeszyt 12, Kraków 1970

   

  Teren powiatu limanowskiego należy do obszarów niezwykle słabo przebadanych. Mimo stosunkowo wczesnego, jeszcze w 1874 r., zapoczątkowania badań wykopaliskowych, systematyczne prace nie były następnie kontynuowane.

  Stwarza to duże trudności, wynikające z ograniczonej liczby stanowisk, najczęściej poznanych powierzchownie lub pochodzących z przypadkowych znalezisk. Jednakże podjęto ten temat przede wszystkim w celu możliwie pełnego zestawienia dotychczas uzyskanych źródeł. Cześć materiałowa jest oparta na danych zebranych w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. Zostały one uzupełnione i zweryfikowane w ciągu badań powierzchniowych przeprowadzonych w ramach akcji Limanowa 68, ze współudziałem członków Koła Naukowego Studentów Archeologii UJ.