piątek, grudzień 03, 2021
  • Kościół Znalezienia Św. Krzyża w Nowym Rybiu

    Kościół parafialny pod wezwaniem Znalezienia św. Krzyża. Parafia już na początku w. XIV. Obecny zbudowany prawdopodobnie w 1 ćw. w. XVI. Orientowany. Murowany. Prezbiterium krótkie, zamknięte ścianą prostą. Szersza nawa prostokątna, długa. Przy niej od północy zakrystia, od zachodu kruchta murowana, od południa kruchta drewniana.