czwartek, sierpień 11, 2022
 • Dwór w Laskowej

  Dwór zbudowany w 1677 przez misjonarzy. Otoczony ogrodem krajobrazowym ze starodrzewem. Drewniany, konstrukcji zrębowej, tynkowany. Parterowy, trzytraktowy. Wejście na osi krótszego, zachodniego boku budynku do podłużnej sieni, z której na prawo pokoje mieszkalne, na lewo podłużna sala - dawna kaplica (przedzielona później ścianką), nakryta stropem dekorowanym plastycznie ramami drewnianymi i stiukowymi oraz polichromią.

 • Dwory i dworki na Limanowszczyźnie oraz ich właściciele w ostatnich dziesiątkach XIX w.

  Stare dwory i dworki polskie znikają z krajobrazu pol­skiego tak szybko i ślad po nich zostaje tak nikły, że, póki czas, trzeba je choć słowem, o ile można, także podobizną obrazkową—utrwalać i potomnym przekazać. Miały one swe znaczenie w życiu narodowem i kulturalnem. Oddział Towa­rzystwa Ludoznawczego w Zakopanem ocenił tę ich wartość i wyraził życzenie, by dworki i dwory Podhala opisać. Myśl tę podejmuję i na początku ogłaszam szczegóły o dworach w Limanowszczyznie, jakie zebrać zdołałem.

  Tekst pochodzi z opracowania: Wspomnienia z Sądecczyzny z przed około 40 laty; Dwory i dworki w Limanowszczyźnie, Jan Sitowski. Kraków,1916-1920. 

 • Lakowa - Rozpite - Korab - Sałasz - Jaworz - Ujanowice - Laskowa

  oznakowanie: CZERWONE
  czas: ok 6 godz
  stopień trudności: trudny

 • Laskowa

  Położenie:
  Wieś położona jest w północnej części Beskidu w dolinie rzeki Łososiny. Laskowa leży na trasie z Bochni do Limanowej. Od południa wieś otoczona jest Pasmem Łososińskim, zaś od północnego-zachodu pasmem Kamionnej.

  Historia:
  Wieś po raz pierwszy w dokumentach pojawia się pod datą 1402. W 1420 roku rycerz Klemens z Kandziorczyc sprzedał za 30 grzywien połowę wsi Jakuszowi z Lasocic, który dał początek rodowi

 • Laskowa - Stacja narciarska - Makowica - Kamionna - Zbójka - Laskowa

  oznakowanie: POMARAŃCZOWE
  czas: ok 3 godz.
  poziom trudności: trudna

 • Laskowa Centrum - Nadole - Kamionka Mała - Jastrząbka - Maliniska - Lipniczka - Laskowa

  oznakowanie: NIEBIESKIE
  długość: 15 km
  poziom trudności: łatwa

 • Pradzieje powiatu limanowskiego

  Autor: Maria Cabalska
  Artykuł pochodzi z opracowania: Prace Archeologiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielońskiego, Zeszyt 12, Kraków 1970

   

  Teren powiatu limanowskiego należy do obszarów niezwykle słabo przebadanych. Mimo stosunkowo wczesnego, jeszcze w 1874 r., zapoczątkowania badań wykopaliskowych, systematyczne prace nie były następnie kontynuowane.

  Stwarza to duże trudności, wynikające z ograniczonej liczby stanowisk, najczęściej poznanych powierzchownie lub pochodzących z przypadkowych znalezisk. Jednakże podjęto ten temat przede wszystkim w celu możliwie pełnego zestawienia dotychczas uzyskanych źródeł. Cześć materiałowa jest oparta na danych zebranych w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. Zostały one uzupełnione i zweryfikowane w ciągu badań powierzchniowych przeprowadzonych w ramach akcji Limanowa 68, ze współudziałem członków Koła Naukowego Studentów Archeologii UJ.

 • Skansen na Jędrzejówce - Laskowa

  Skansen na Jędrzejkówce to prywatna kolekcja etnograficzna tworzona przez Barbarę i Krzysztofa Jędrzejek w Laskowej. Właściciele konsekwentnie powiększają kolekcję przenosząc kolejne, charakterystyczne dla okolic Laskowej obiekty dziewiętnastowiecznego, wiejskiego budownictwa drewnianego oraz wzbogacając już posiadane zbiory o kolejne eksponaty prezentujące lachowską kulturę materialną.
 • Stacja narciarska Laskowa - Kamionna

  Miłośników białego szaleństwa zapraszamy na doskonale przygotowaną Stację Narciarską "Laskowa-Kamionna". Znajdą tu Państwo: 3 wyciągi orczykowe, czteroosobowy wyciąg krzesełkowy (łączna przepustowość wyciągów - 3750 osób/h), trasy dla początkujących i zaawansowanych, serwis narciarski,