środa, sierpień 10, 2022
 • Pradzieje powiatu limanowskiego

  Autor: Maria Cabalska
  Artykuł pochodzi z opracowania: Prace Archeologiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielońskiego, Zeszyt 12, Kraków 1970

   

  Teren powiatu limanowskiego należy do obszarów niezwykle słabo przebadanych. Mimo stosunkowo wczesnego, jeszcze w 1874 r., zapoczątkowania badań wykopaliskowych, systematyczne prace nie były następnie kontynuowane.

  Stwarza to duże trudności, wynikające z ograniczonej liczby stanowisk, najczęściej poznanych powierzchownie lub pochodzących z przypadkowych znalezisk. Jednakże podjęto ten temat przede wszystkim w celu możliwie pełnego zestawienia dotychczas uzyskanych źródeł. Cześć materiałowa jest oparta na danych zebranych w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. Zostały one uzupełnione i zweryfikowane w ciągu badań powierzchniowych przeprowadzonych w ramach akcji Limanowa 68, ze współudziałem członków Koła Naukowego Studentów Archeologii UJ.

 • Szczyrzyc

  Położenie:
  Wieś położona jest w dolinie rzeki Stradomki u wschodnich podnóży Ciecienia.

  Historia:
  Najdawniejsze dzieje Szczyrzyca związane były z grodziskiem na wierzchołku góry Grodzisko (619 m). W okresie kultury łużyckiej na szczycie góry stał gród obronny, który w późniejszym czasie został przejęty przez Słowian. Za pierwszych Piastów gród ów